//
Nedobytný Stormwind nevydržel nápor Orků a padl. V ztichlých uličkách plápolající ohně vykreslují stíny hrozivých postav, usazených v jeho rozvalinách. Král a jeho první rytíř shromažďují rozprášené zbytky armády i odvážné civilisty k zoufalému pokusu o znovudobytí městských hradeb. Svolává bojovníky všech ras Aliance. Vynalézavé Gnomy, nepřemožitelné Trpaslíky, samotářské Noční Elfy, odvážné Lidi i vznešené Draeny, kteří půjdou pod vlajkou Stormwindu vedeni čtyřmi gildami znovu vydobýt zašlou slávu Aliance a vyhnat nepřátelské bojovníky Hordy.
Jména
mužských
hrdinů
Jména
ženských
hrdinek
Lidé ze Stormwindu jsou houževnatým národem, který přežil invazi barbarských Orků během první války. Přes druhou válku se armády Stormwindu spojily do Aliance, aby znovu získaly svou vlast - Azeroth. Po úspěchu v druhé vojně byl Stormwind znovu vybudovaný a civilizace lidí začala v jižních krajích znovu rozkvétat. Po nedávné invazi Plamenné Legie, která nechala severní království Lordaeron v ruinách, je Stormwind posledním útočištěm lidské civilizace. Legendární hrdinové sir Lothar a král Llanda jsou obránci Stormwindu a považováni za jedny z nejlepších bojovníků kraje. Odhodlaně si plní své povinnosti - zachovávat čest a sílu lidské rasy v neustále temnějším světě. Jsou vznešenou, dobře známou a celkem běžnou rasou. Lidé byli vždy známi svoji obranou při první i druhé vojně proti Orkům. Ve světě Warcraftu vždy žili na kontinentě Azeroth. Nyní se rozšířili i do Lordaeronu. V druhé válce proti Plamenné Legii, ztratili svého krále a také svého prince Arthase, který propadl temným silám.
Jména
mužských
hrdinů
Jména
ženských
hrdinek
Pokojní Trpaslíci z Ironforgu jsou starobylou rasou robustních humanoidů, kteří žijí pod zasněženými horami Khaz Modanu. Trpaslíci jsou už od nepaměti spojenci s lidmi a ještě i dneska si rádi vychutnají boj a ještě radši o něm povídají historky. V minulosti Trpaslíci málokdy opustili bezpečnost svých horských pevností. Ale když se rozzvoní zvon vyzývající k boji, odhodlaně obrňují své přátele a spojence s nepřekonatelnou odvahou a udatností. Na základě čerstvého objevu, který odhalil částečky jejich minulosti, podstoupili pozoruhodnou přeměnu. Objev je přesvědčil, že byli vytvořeni mocnými Titany z kamene, když byl svět ještě mladý. Cítí, že jejich osud je v hledání dalších známek a důkazů o jejich tajemném dědictví a objevení skrytých poselství Titanů. Trpaslíci poslali své průzkumníky do všech koutů světa a doufají, že tito přinesou víc světla do jejich skrytých místností. Jejich cesty vedly k vytvoření mnohých Dwarfských výkopových oblastí, z kterých některé slouží jako pevnosti a některé jako lovecká oblast pro nepřítele Trpaslíků jako takových. V boji jsou známí svoji obrovskými bojovnými sekyrami a jejich touhou po boji. I když jejich malé, statné těla je staví do nevýhodné pozice, vyrovnají to svými velkými sekyrami a svými dokonalými bojovými schopnostmi.
Jména
mužských
hrdinů
Jména
ženských
hrdinek
Excentričtí, často brilantní Gnomové jsou jednou z nejzvláštnějších ras světa. Je zázrak, že při tom, jak jsou posedlí vyvíjením nové technologie a záhadných zázraků inženýrství, mají čas i na rozšiřování svých řad. Gnómové žijí prosperující životy v přetechnizovaném městě Gnomeregan a sdílejí zdroje zalesněných Dun Moroghských vrchů se svými trpasličími příbuznými. I když Dwarfové z Ironforgu mají taky přirozený vztah k technologii a inženýrství, jsou to právě gnómové, kteří vymýšlejí klíčové, vizionářské návrhy všelijakých dwarfských zbraní a parních vozidel. Gnómové po čas Druhé Vojny bojovali po boku Aliance, po čase nedávné invaze Plamenné Legie na Azeroth však překvapivě odmítli poslat svým spojencům své bojovníky, protože poskytli jinou pomoc. Jejich zbraně pomohly při naklonění misky vah na stranu Aliance. Dwarfové a Humani však byli Gnómským rozhodnutím o odmítnutí pomoci nepříjemně zaskočení. Po skončení vojny Aliance objevila pravý důvod, kvůli kterému nemohla poslat ani jednoho ze svých statečných bojovníků. Z útrob země vzešla starobylá krvelačná hrozba a napadla Gnomeregan. Vzhledem k tomu, že Gnomové věděli, že prioritou jejich spojenců bylo poražení Plamenné legie, rozhodli se ubránit sami. Ze všech sil se snažili zachránit svoje milované město a bojovali mimořádně udatně, nedokázali však zabránit tomu, aby o město nenávratně přišli. Téměř půlka gnómské rasy byla po pádu Gnomereganu vyhlazena. Ti, kteří přežili, utekli do bezpečí dwarvské pevnosti Ironforge. Znovu se zavázali pomoct Alianci a strávili celý čas vyvíjením strategie a zbraní, které jim pomohly znovu získat svoje zpustošené město a přinést svým lidem světlejší budoucnost.
Jména
mužských
hrdinů
Jména
ženských
hrdinek
Samotářská rasa Nočních Elfů se jako první probudila do světa Warcraftu. Tyto nesmrtelné bytosti, pohybující se ve stínech, studovaly jako první magii a vypustily ji do světa deset tisíc let před Warcraftem 1. Svým nezodpovědným plýtváním magií, přivolaly na svět Plamennou Legii, což vedlo ke katastrofické vojně mezi dvěma gigantickými rasami. Nočním Elfům se horko těžko povedlo vyhnat Legii ze světa, ale jejich podivuhodná domovina byla zničena a zaplavena vodou. Od té doby Noční Elfové odmítají používat manu ze strachu před návratem Plamenné Legie, naučili se však umění druidizmu. Noční Elfové se uzavřeli před ostatním světem a zůstali skryti na vrcholu své svaté hory Mount Hyjal po tisíce let. Jako rasa jsou čestní a spravedliví, k nižším rasám jsou nedůvěřiví. Jsou od přírody noční rasou a jejich síly často vyvolávají jistou nedůvěru, jakou i oni mají ke svým smrtelným sousedům. V boji využívají svou rychlost a bystrost, zabíjejí rychle a využívají tmu, aby se skryli a počkali na svoji oběť. Vypadají křehce, ale představují sílu, s kterou je třeba počítat.
V minulosti hrozná exploze roztrhla nebesa severního Kalimdoru, v tom okamžiku se velká loď Exodar zřítila z oblohy a roztříštila se o povrch světa Azeroth. Vznešení Draeneiové odlétli ze zpustošeného světa jménem Outland na mezidimenzionální lodi jménem Exodar, aby našli pomoc. Inspirovaní příběhy hrdinské aliance která se spojila proti síle Plamenné Legie, Draeneiové je přišli požádat o pomoc při znovuzískání jejich zničené domoviny, Outlandu doufajíc v získání nových spojenců v souboji s Plamennou Legií, díky kterým by se jim mohlo povést konečně udělat přítrž ohavné plamenné výpravě. Ozbrojeni jen odvahou, a jejich neotřesitelnou vírou v dobro, Draeneivové doufají v nalezení spojence.