//

DEN: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
NAVÍC:
komix, kronika, v‘echny fotky

wow DEN SEDMÝ, 6.7.2010, pátek
Noc byla klidná. Mraky sice přikryly hvězdy a mnohým bojovníkům se úsměv vytratil z tváří, av‘ak po orcích nebylo ani vidu ani slechu. Gildy neru‘eně prospaly celou noc, po které se jen ztěžka vydávaly zpět do tábora. Po pečivu s lahodným medem se na tácech přímo zaprá‘ilo. Následovalo opětovné ubydlení do svých příbytků. Z precizně uklizených kobek bojovníci vyrazili hledat ztracené rozbité palantíry. V dávných časech je orkové používali jako ‘pionážní dorozumívací prostředky. My je nyní potřebujeme, abychom zřeli vizi na‘í Nekromantky. Téměř v‘echny úlomky byly dohledány a spojením v‘ech lidských i vy‘‘ích sil opět poskládány v jeden celek. Av‘ak ‘patná konstelace hvězd, či neukázněnost některých humánů zapříčinila, že nám Nekromantka podala jen velmi stručné informace. V její vizi figurovaly ďábelské zbraně orků. Ihned jsme se pro ně vypravili. Pro‘li jsme silnou palbou ‘i‘kometů a v‘echny zbraně se nám podařilo získat do na‘eho vlastnictví. Při hrdinném běhu nepřátelským územím se v obtížném terénu zranil jeden z na‘ich bratrů. V bolestech se odkulhal do haly Nekromantky. V‘ichni pevně věříme, že zítra bude opět schopný boje, neboť jeho ztráta by silně poznamenala na‘e první linie. Odměna za získané zbraně byla věru královská. Sedmichlapový vývar a deset knedlíků s koprovou omáčkou postavily v‘echny zpět na nohy. Odpoledne se od nás odklonili bohové a z nebe se spustil prudký dé‘ť. Jednou za čas oblohu proťal blesk a zaznělo dunění, jako dopad Utherovy palice na hlavu orků. Uchýlili jsme se do krčmy, k Nekromantce, či do bojového teepee, kde jsme si osvojili a zdokonalili znalosti a dovednosti. Jednalo se o porozumění písma run, nauka o vázání uzlů, pájení bojových jmen do cajťáků a ovládnutí ohně. Na‘těstí netrvalo dlouho a nebe se nad námi roztrhlo. Byl proto svolán slavnostní sněm za účelem rozloučení se dvěma z na‘ich bojovnic. Elena Bojová Pradlena s Adeli musely urychleně opustit město. Rozloučili jsme se s nimi darem a písničkou. Utřeli jsme slzy a ‘li si uklidnit nervy do horkých lázní Murloka. Během koupání probíhalo večerní hodování. S plnými břichy jsme se v‘ichni vrátili k Stormwindskému sněmu. Rozehřáté bojovníky zasáhl večerní chlad a ohroženi nemocemi po zkráceném sněmu uchýlili do svých příbytků a zabaleni až po nos se ve chvilce oddali spánku. (Anaja)
 
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270
          
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270