//
Jména
mužských
hrdinů
Jména
ženských
hrdinek
Divocí, zelení Orkové jsou jednou z nejrozšířenějších ras Azerothu. Orkové jsou mocnou, čestnou rasou. Všeobecně se o nich ví, že jsou hloupí, brutální a suroví, bez špetky lidskosti či sympatie pro ostatní rasy. Jejich původ je z pekelného světa Draenoru. Do království Stormwindu se dostali dimensionální bránou známou jako Temný Portál a byli přinuceni vést válku s Lidmi. I když o tom téměř nikdo neví, Orkové si na Draenore kdysi vybudovali hrdou, šamanistickou společnost. Pak je však Plamenná Legie zkazila a využila jako figurky ve své invazi do Azerothu. Orkům se ale podařilo vzbouřit a nakonec se jim podařilo naklonit misku vah na svoji stranu a proti svým démonickým pánům. Vedeni mladým vůdcem, Thrallem si Orkové znovu získávali svou čest a chtějí jen získat své právo na život v cizí krajině.
Jména
mužských
hrdinů
Jména
ženských
hrdinek
Taureni jsou obrovští, jako zvířata vypadající tvorové, kteří žijí na trávou pokrytých neúrodných pláních středního Kalimdoru. Žijí pro službu přírodě, pro udržování rovnováhy mezi živly a zemí. Jako protiklad svým obrovským postavám a hrubé síle si Taureni vytvořili pozoruhodné klidné, kmenové společenství. Jak se však Taureni stanou součástí konfliktu, jsou neúprosnými protivníky, kteří využívají celou svou sílu a hmotnost na rozmáčknutí svého protivníka svými kopyty. Pod vedením svého starobylého vůdce Cairna Bloodhoofa se Taureni během invaze Plamenné Legie spojili s Orky, tyto dvě rasy jsou pevnými spojenci. Tak jako Orkové i Taureni bojují o udržení svých tradic a vznešené identity.
Jména
mužských
hrdinů
Jména
ženských
hrdinek
Po té, jak se osvobodili od tyranské vlády Krále Lichů, odpadlá skupina nemrtvých hledala způsob jak si zachovat svou vlastní svobodu a zničit všechny, kteří se jim postaví do cesty. Jsou známí jako Forsaken (Opuštění) a jsou oddáni službě svoji velitelce, královně banshee Sylvanas Windrunner. Tito temní bojovníci si pod ruinami bývalého hlavního města Lordaeronu vybudovali skrytou pevnost. Hluboko pod Tirisfal Glades je labyrintové Undercity, rozsáhlá bašta zla. Ve svém temném království se královští lékárníci Sylvanas snaží vyvinout zničující nový mor, takový který zahubí nejen nenáviděné nepřátele v Scourge, ale i zbytek lidstva. Aby Forsaken ještě rozšířili svůj temný vliv, uzavřeli výhodnou dohodu s primitivními rasami hordy. Ke svým spojencům však nejsou nijak loajální a využívají jich na boj proti jejich společnému nepříteli Králi Lichů. Jen čas ukáže, jak se stoupencům zkázy a smrti bude dařit v jejich snaze pomstít se.
Jména
mužských
hrdinů
Jména
ženských
hrdinek
Zlomyslní Jungle Trolové, kteří obývají mnohé ostrovy South Seas (Jižních moří) jsou známi svoji krutostí a temnou mystikou. Jsou lstiví, barbarští a pověrčiví a v jejich srdcích vře nenávist proti všem ostatním rasám. Jeden kmen byl však přinucen ovládnout svoje předsudky po tom, jak se střetl s Thrallom, Orským Warchiefom a jeho mocnou Hordou. Trollové z Darkspear trkne, dlouhé roky odloučení od jejich domoviny v Stranglethorn Vale byli téměř zničeni skupinou Muflíků, ale Thrall a jeho Horda jich zachránili. Vděční Trollové potom přísahali, že budou navždy spojenci Hordy. Vede jich vychytralý Shadow Hunter Vol´Jin a Darkspearstí. Trollové dnes žijí v Drotaru spolu se svými Orkskými spojenci. Jejich dědina, nazvaná po padlém vůdcovi kmene Sen´Jinovi se rozkládá na východním výběžku drsné, kamenité krajiny. Darkspear tribe má vliv i na velkou část nedalekých džunglí Echo Isles. Jako součástí hordy, Trollové rozšířili svou loajálnost i na mocné Taureny, ale vůči manipulátorům v podobě Forsakena projevují velkou nedůvěru, protože věří že, nemrtví šíří v řadách spojenců jen neštěstí a vyvolávají spory.
Téměř 7.000 let Vysocí Elfové obdělávali jejich zářící, kouzelné království, ukryti hluboko v lesích severního Lordaeronu. Ale Pohroma Nemrtvých vpadla do Quel’thalasu a dovedla Elfy na pokraj zhouby. Vedeni zlým Nemrtvým Rytířem Arthasem, Pohroma zničila Sluneční studnu, čím oddělila Elfy od zdroje jejich tajemné magie. Přestože jizvy, které po sobě Pohroma zanechala, jsou patrné, zbylí Elfové se spojili dohromady a převzali zpět velkou část své domoviny. Nazývajíc se Krvaví Elfové, tito chmurní přeživší se zavázali k znovuzískání jejich nesmírných sil, které kdysi ovládali. Inspirovaní jejich milovaným vůdcem Kael’thasem Sunstriderem, Krvaví Elfové hledají nové zdroje magie a prostředky, které potřebují k obraně proti neumírajícím hrůzám Pohromy.