//

DEN: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
NAVÍC:
komix, kronika, v‘echny fotky

wow DEN JEDENÁCTÝ, 10.7.2010, úterý
Na počátku jedenáctého dne byla ve skladech Stormwindu zji‘těna otrava. Ve městě do‘lo k rychlému vyčerpání zásob toaletního papíru. Bojovníci byli proto vysláni na druhý konec Elwynského lesa, aby do města přinesli nové zásoby papíru. Úkol to byl nelehký, neboť cestou je chytal průjem, který jim ubíral životy. Jedinou spásou mohla být pouze zácpa, tu ale bylo těžké chytit. Když se nanosilo dostatečné množství, mohli jsme se neohroženě vypravit pro výplaty orků. Ti měli dnes výplatní den, a na‘im úkolem bylo se v přestrojení nepoznání připlížit a vzít si svou odměnu. Bojovníci vyzkou‘eli nejrůzněj‘í varianty, jak oklamat orčí zraky. Největ‘í odměnou nakonec pro v‘echny byla dozajista zelná polévka a ‘penát s bramborem a vynikajícím masem, kterou pro nás u‘lichtily na‘e Kopřivky. Po vydatném obědě stihla na‘e gildány a peóny krutá kletba. Ženy byly oblečeny v zbroj a na muže padl ženský ‘at. K jejich odčarování bylo potřeba dokreslit čtyři magické obrazy. Humáni kreslili v‘emožnými údy. Vyzkou‘eli si kreslení kolenem, nosem, palci u nohou, bradou či loktem. Nakonec se naprosto zabarvení humáni vydali ke korytům, kde očistili svá těla studenou vodou. Když v‘ichni bojovníci provedli očistu, zabalili svá těla do suché, teplé zbroje a ‘li si ověřit své znalosti v psaní run a rozdělávání ohně na čas. Někteří už velkou část zapomněli, ale nakonec si se v‘emi úkoly zdárně poradili. Po těchto úspě‘ích bylo vyhlá‘eno osobní volno, které humáni trávili hraním fotbalu, přehazované nebo karbaničením. Každý pak snědl svou krupicovou ka‘i s kakaem a z e‘usu se vylízaly poslední zbytky. Seřadili jsme se na velký stormwindský sněm a udělili pochvaly za chrabré činy na‘ich bojovníků a tresty za činy nečestné. Jsme rádi, že jsme uchránili město před tlupou orků! Posledních pár humánů si před krčmou zapělo za doprovodu kytar a houslí, a i ti nakonec ulehli znaveni do svých příbytků. (Anaja)
 
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270
301-330 331-360       
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270
301-330 331-360