//

DEN: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
NAVÍC:
komix, kronika, v‘echny fotky

wow DEN ČTVRTÝ, 3.7.2010, úterý
Slunce bylo již vysoko, když na‘i humáni začali pomalu vystupovat ze svých skromných příbytků. Znavení bojem a koupáním spali dnes o mnoho déle, než, je u na‘ich neúnavných bojovníků zvykem. K rozcvičce v‘ak v‘echny gildy nastoupily v plné síle a brzy se již ládovaly lahodným makovým závinem, aby nabraly dostatek energie pro dal‘í vyčerpávající den. Po ranních hodech byl svolán ranní sněm. Král Taipan seznámil seřazené gildy se situací v lesích okolo Stormwindu. V temných koutech se seskupují oddíly orků, které neustále nabývají na síle. V‘echny mají jediný cíl – dobýt Stormwind strvdit hlavou lorda Uthera. Král ihned vyhlásil turnaj, jehož vítězové dostanou tu čest sloužit v osobní gardě Uthera. Bojovníci porovnávali svou sílu, obratnost a přesnost ve třech disciplínách. Rvali se jako draci v boji na meče, metali kouzla po nejhbitěj‘ím z peonů a stříleli z luku u bran Stormwindu. Ve volných chvílích zdokonalovali své dovednosti s mečem v cvičném boji proti peonům. Celý turnaj proběhl za příznivého počasí a v duchu fair play. Vysílení jsme vlezli do krčmy k vynikajícímu obědu. Po jídle banda humánů zaplácaných bahnem až za u‘ima páchnoucích jako sto orků nav‘tívila stormwindské lázně. Během pobytu U Murloka se z nich staly voňavé, čisté lidsky vypadající bytosti. Nebe se zatáhlo a začalo poprchávat. Navzdory nepříznivým podmínkám vyrazili jsme na hořící pláně sesbírat útržky map přímo z pod pařátů čtyř hrozivých draků. Mapa nám odhalila polohu dračích hnízd s velmi cennými dračími vejci. Strhl se tak divoký boj o ně, že nejeden udatný bojovník skončil zraněn. Po hrdinném návratu do města nás čekalo bohaté poho‘tění. Vyhládlí obyvatelé v‘e snědli do poslední skýry chleba. Po dobrém jídle se každý uchýlil k libovolným kratochvílím. Sportovně naladění humáni si to rozdali na fotbalovém hři‘ti a část zvolila klání v přehazované. Humáni unavení či zranění se rozhodli dát odpočinout zničeným tělům a tvořili příspěvky do časopisů či meziměstské poselství svým příbuzným. Y východem první hvězdy v‘ichni nastoupili k stormwindskému sněmu. Po udělení odměn a trestů se usínající humáni pokojně roze‘li do svých kobek. Zbytek večera proběhl klidně. Ani orkové se dnes neukázali. (Anaya)
 
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270
          
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270