//

DEN: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
NAVÍC:
komix, kronika, v‘echny fotky

wow DEN ŠESTÝ, 5.7.2010, čtvrtek
Sluníčko se nám trochu schovávalo za mraky, ale Humáni byli plní energie a nám začal dal‘í den na‘í cesty. Úkolem pro dne‘ní den bylo dobýt zpět přístav Menethil z orné državy a obnovit tak vodní spojení s Kalimdorem. Město je v‘ak pro pě‘í chůzi příli‘ daleko, a proto jsme pro přepravu zvolili let na Gryfonech. Až do poledního hodokvasu jsme si tedy vyráběli na‘e Gryfony a Humáni skutečně předvedli svoje umělecké dovednosti. Technické vybavení i estetická stránka byly dovedeny téměř k dokonalosti. Poté jsme se konečně vydali na strastiplnou cestu plnou nástrah a překážek. Před tím než se v‘ak vydáme do boje s orky o přístav Menethil bylo potřeba provést náležitý průzkum. Humáni skrytí za keři, stromy a místní džunglí se plížili okolím zjistit v‘echny orcké hlídky a počet nepřátel. Krátce na to už při‘el boj. ,,Horda !,, ozývalo se ze v‘ech stran a Humáni běželi, co jim síly stačily zaujmout své bojové pozice. V čele s králem Taipánem a lordem Utherem se vydali do zuřivé bitvy. Město naplnil válečný křik, údery mečů a kopí a rychlé příkazy vůdců. Mnoho na‘ich bojovníků padlo nebo utrpělo vážná zranění a ‘rámy a dokonce jsme při‘li o na‘e bojové zástavy. Přesto jsme v‘ak vítězně stanuli a ve znovudobytém přístavu Menethil. Abychom město udrželi, vydali jsme se strávit noc na na‘ich předsunutých stanovi‘tích, odkud jsme mohli udržovat hlídky a bránit útoku orků. Cestou na na‘e základny nás v‘ak upoutal vzdálený křik bitvy. Skryti nocí a tmou jsme se ti‘e plížili dál. V tom se před námi objevili král Taipán a lord Uther . Z tábora orků se jim podařilo vydobýt zpět na‘e zástavy. Poté jsme rychle zaujali pozice na na‘ich základnách a stále s bdělou myslí střežili jsme životy na‘ich bojovníků. (Rheinn)
 
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270
301-330         
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270
301-330