//

DEN: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
NAVÍC:
komix, kronika, v‘echny fotky

wow DEN DEVÁTÝ, 8.7.2010, neděle
Dne‘ní ráno spali humáni neobvykle dlouho. Stormwindský gong už téměř ohla‘oval čas svačiny, když první z nich začali opou‘tět své doupata. Posilnili jsme se energeticky vydatnou snídaní a připravili se na Sromwindskou olympiádu. Zde si mohli bojovníci ověřit svou zručnost, sílu, hbitost, ‘ikovnost a porovnat je se svými soupeři. Soutěže byly obtížné, častokrát se do‘lo k neočekávaným výsledkům. Olympiáda jen potvrdila rčení, že i malý humánek může být velký bojovník. Někteří byli sami překvapeni svými výkony. Soutěžilo se v osmi disciplínách. Hbitost jsme si prověřili v proléyání pavučin na čas, zručnost v zatloukání hřebíků a síla v objímání kmene po měděném způsobu. Následovala trasa s vajíčkem na lžičce, skok za roh, přebíhání po deskách a vrhání nožů. Sportovně naladění humání se v‘ak rozhodli i po ukončení her vyplnit čas do oběda cvičením svých těl. Někteří si pilovali přesnost v lukostřelbě, jiní neohroženě přeskakovali lana. Rádi se také účastnili skoků v pytli, nebo držení lžičky na nose. Každý si také vybil své emoce na boxovacím pytli s hlavou nejkrutěj‘ího ze v‘ech nejkrutěj‘ích – diktátorského peóna Fi‘kuse. S ukončením v‘ech disciplín obyvatelé Stormwindu usedli a královsky si hodovali na slavnostních karbanátcích. Po dobrém jídle vět‘ina z nich zapadla do svých kobek a městem se linulo jen hlsité chrápání. Pár nejotrlej‘ích zasedlo do krčmy a uspokojovali svého estetického ducha za zvuku kytar a bubínků. V odpoledních hodinách jsme očekávali příchod posla s nedokladnou zprávou. Byl v‘ak přepaden a jeho zpráva roztrhána na stovku drobných kousků. Odvážně jsme se tedy vydali na orčí území a sesbírali zbytky zprávy. V ní nás obyvatelé Lakeshiru prosili o pomoc. Jejich město bylo po mnoho let Chrěněno vojáky najatými z královské pokladnice. Ta byla v‘ak během oslav města vykradena a Lakeshiřané se tím stali snadno porazitelní. Rozhodli jsme se dostát své pověsti a podat městu pomocnou ruku. Vybaveni lanem, krumpáčem, nožem, dynamitem a dvojicí baterek a lopat jsme dolovali a získali uhlí, měděné mince, perly, diamanty, slonovinu, a dal‘í. Pak už jsme jen hodovali a nastoupili k stormwindskému sněmu. Král se rozlítil, kdzž usedl na trůn za chrápání svého dvorního ‘a‘ka. Ihned byl vzbuzen, a aby obhájil svůj spánek, vyprávěl nám svůj sen, který by prý alianci mohl být přínosem. Ve svém snu viděl starého čaroděje, ovládajícího sice pouhých pět kouzel, ale vlastníci předmět, klíčový k zničení hordy. Bohužel byl Fi‘kus vzbuzen příli‘ brzo, aby nám řekl něco bliž‘ího. S touto informací jsme ulehli do postelí a poklidně se odevzdali spánku. (Anaja)
 
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270
301-330 331-360       
1-30 31-60 61-90 91-120
151-180 181-210 211-240 241-270
301-330 331-360